Skip to main content
Giv jeres team de bedste forudsætninger for at lykkes

Belbin Teamroller

Belbin Teamroller

– Belbin et stærkt profilværktøj til sammensætning eller optimering af teams

Når samarbejdet i virksomhedens teams fungerer optimalt, er det sjovt at gå på arbejde. Når der er overskud i teamet, blomstrer kreativitet og innovation og mersalg sker nærmest af sig selv. Velfungerende teams generer tid, penge, energi og overskud i virksomheden og sammensætningen af teamet er helt afgørende for teamets potentiale og evne til at levere og dermed i sidste ende teamets succes.

Belbin teamroller fokuserer på, hvordan den enkelte med sin unikke profil bidrager til teamets samlede løsning af opgaver og giver desuden mulighed for at arbejde med teamets samlede profil. Optimeringen og sammensætning af jeres teams er en vigtig ledelsesopgave, som bliver nemmere, når I bruger Belbin teamroller.

OPTIMERING AF TEAMS

Teorien bag Belbin Teamroller

Dr. Meredith Belbin foretog omfattende studier af teamsamarbejde med henblik på at afdække, hvad der udgør essensen af et succesfuldt team, der samarbejder, løser opgaverne og generelt bare leverer varen. Belbin definerede 9 unikke teamroller og konkluderede, at de mest succesfulde teams er sammensat, så de mestrer alle 9 grundlæggende teamroller.

Dr. Belbin kunne for eksempel ud fra huller i sammensætningen af teams forklare, hvorfor nogle teams ikke var succesfulde.

et succesfuldt team

Belbin teamroller

– gør det nemt at arbejde med teamudvikling

Belbin teamroller er en relativt let tilgængelig teori, og samtidig et værktøj, som er nemt at arbejde med, og arbejdet faciliteres af en certificeret konsulent. Du får altså et profilværktøj, der er velegnet til sammensætning af nye teams – fx i forbindelse med etablering af et projektteam og til rekruttering af nye medlemmer til et eksisterende team. Belbin teamroller er i øvrigt baseret på en adfærdsbaseret tilgang og ”profilanalysen” er i virkeligheden bare observationer af adfærd, som alle i forvejen kan se. Vi oplever derfor sjældent modstand i forhold til test. Vi arbejder med en ressourcebaseret tilgang og lægger vægt på at udvikle teamets kompetencer, så I får helt konkret viden og værktøjer med hjem.

Hver enkelt medarbejder får en unik mulighed for at lære egne præferencer og kompetencer, styrker og svagheder at kende. Og måske er det allervigtigste – at I lærer hinanden at kende på de samme parametre.

Teamsamarbejde handler om at spille hinanden gode, og det kan I først, når I kender jer selv og kender de helt særlige opmærksomheds-punkter i jeres team, der kræver noget særligt af jer hver især og som team. Så bliver I for alvor et stærkt team, der kan agere og levere i alle situationer.

let tilgængelig teori