Mennesket i centrum

Medarbejderudvikling

Medarbejderudvikling

”Medarbejderne er vores vigtigste aktiv” lyder mantraet i mange organisationer.

Og det mener de fleste ledere faktisk også, når de fx bliver spurgt i undersøgelser. En undersøgelse fra YouGov, 2016 baseret på svar fra 4.240 ledere belyser, hvilke ledelsesopgaver og -udfordringer lederne ser som de vigtigste, og her svarer 90 procent af lederne, at netop udvikling og fastholdelse af gode medarbejdere af »stor« eller »meget stor« betydning.

Andre undersøgelser viser, at interne barrierer i organisationen, udgør de største forhindringer for fremdrift. Faktisk peger 85% af topledere på interne forhold som væsentligste årsag til problemer i organisationen i et internationalt studie fra Bain & Company (Allan & Zook), 2012 & 2016.

fastholdelse af gode medarbejdere

Motivation

De allerfleste mennesker går på arbejde hver dag for at gøre en positiv forskel, og selvom de er hyret for deres kompetencer og evne til at lede arbejdet, så mødes de i organisationen af målepunkter som personlige  KPI´er, kontrolmekanismer og ledelsesparadigmer, som kommer til at stå i vejen for udvikling og selvledelse og dræner medarbejdere og ledere for lyst og motivation.

Og her er det så at mange virksomheder forsøger med bonusmodeller, medarbejdergoder, og sociale arrangementer, tilfredshedsmålinger eller trivselsundersøgelser. I bedste fald giver det gladere og mere tilfredse medarbejdere, men det giver ikke mere inspirerede og motiverede medarbejdere.

Det er tankevækkende, eftersom engagerede, inspirerede medarbejdere er dobbelt så produktive som tilfredse medarbejdere (Markins & Garton, 2017)

målepunkter

Rolleforventninger

– den enkelte medarbejder kan se et klart formål med sin rolle

Forestil dig hvad det kan gøre for virksomhedens resultater og konkurrencedygtighed hvis medarbejderne er dobbelt så produktive som konkurrenterne.

Det handler bl.a. om, at den enkelte medarbejder kan se et klart formål med sin rolle, ved præcis, hvad der forventes, og at rollen rummer passende udfordringer. Forventningerne skal være realistiske, motiverende og passende ambitiøse, så medarbejderne oplever at gøre fremskridt i et meningsfuldt arbejde. Medarbejderudvikling handler her om både kompetenceudvikling og personlig udvikling og at skabe råderum for den enkelte til at tro på egne evner, erfaringer og dømmekraft. Kilde: Frit efter struqtures®

I Andersen Hartvig tror vi på, at mennesker altid kan lidt mere og lidt bedre end de selv tror. Og vi tror på at organisationer, hvor mennesker samarbejder, engagerer sig og udvikler sig, er en endeløs kilde til en bæredygtig udvikling i verden. Vi leverer skræddersyede forløb til medarbejderudvikling uanset antallet af deltagere, hvor vi har fokus på at kombinere kompetenceudvikling og personlig udvikling.

tro på egne evner, erfaringer og dømmekraft