Profitable organisationer bygger på datadrevet

Organisationsudvikling

Forandringsledelse

– Når forandringsledelse virker, får I glade medarbejdere og effektive organisationer

Alle organisationer skal løbende implementere forandringer. Ny strategi, nyt IT-system, ny organisation, LEAN, der sker hele tiden noget nyt i en levende og dynamisk organisation.

Når ledergruppen definerer det nye initiativ og præsenterer planen for organisationen, bobler energien og motivationen og måske er der ikke rigtig tænkt på forandringsledelse. Måske er forandringsledelse slet ikke nødvendig, hvis organisationen straks ser lyset, tager de gode idéer og intentioner til sig og bare fører dem ud i livet. Men måske tager hverdagen og driften alligevel over, og næste gang vi kigger efter, er implementeringen ikke helt gennemført. 

Hvad er forandringsledelse?

Forandringsledelse

– tager jer fra den brændende platform til en ny forståelse

Den brændende platform kan alle forstå, og at træffe beslutningen er ofte den nemmeste del. Hvorimod at gennemføre forandringen og få alle i organisationen med og faktisk rykke i den ønskede retning er som regel hverken lige så nemt eller hurtigt som at træffe beslutningen om, hvor vi gerne vil hen. Jeg tilbyder kvalificeret og praktisk, håndholdt forandringsledelse, der er fuldstændig tilpasset jeres virksomhed og den konkrete situation.

Vi kommer især til at arbejde med inddragelse af medarbejderne ud fra en forståelse af, at organisationen er eksperten og har al den nødvendige viden og alle de nødvendige ressourcer til at forandre sig. Vi laver sammen den rette implementeringsplan og sikrer tilstrækkelig opfølgning på rette tid og måde, så I lykkes med forandringsledelsen, uden at implementeringen påvirker driften negativt.

EN NY FORSTÅELSE

Organisationsudvikling drevet af medarbejderne

– lyder det for godt til at være sandt ?

De allerfleste medarbejdere går på arbejde for at føle, at de gør en meningsfyldt forskel hver dag. Når det sker, vil der typisk være højt engagement, performance og kundefokus i organisationen. Det kommer ikke af sig selv og er noget I skal arbejde med og udvikle. struqtures® er en metode, der lægger op til, at I selv og jeres medarbejdere løser jeres egne problemer – ikke at der kommer en konsulent udefra og løser jeres problemer for jer.

Metoden bygger på den grundantagelse, at organisationen har den nødvendige viden og er eksperten i sin egen kerneopgave. Organisationsudvikling med struqtures® bringer denne ekspertise i spil, så begynder organisationen at arbejde som en ekspert.

Bringe medarbejderen i spil

Organisationsudvikling

-skal være datadrevet og så må det gerne være praktisk og håndgribeligt

Den internationale forskning kortlægger ret præcist, hvad der kendetegner succesrige, profitable, og langtidsholdbare, robuste organisationer. Så når I vil udvikle jeres organisation bør I anvende en datadrevet proces og læne jer op ad de forskningsresultater på en intelligent måde.

Når I vælger organisationsudvikling med struqtures®, får I en grundig, datadrevet analyse, der  afdækker hvordan organisationens mission og strategi hænger sammen med arbejdsgange, processer og systemer, styring og rapportering vertikalt i organisationen. Samtidig kortlægger analysen roller, ansvar, samarbejde, adfærd og relationer kundefokus og løsning af kerneopgaven horisontalt i organisationen. Analysen fortæller jer hvad der betyder mest for at skabe engagement blandt medarbejderne, performance og kundefokus i organisationen.

PRAKTISK OG HÅNDGRIBELIGT

Organisationsudvikling

– skal skabe engagement, ejerskab og motivation hos medarbejderne og performance i organisationen

​struqtures® – sætter fokus på det som betyder mest for dig og din organisation, styrker jeres beslutningsproces og jeres evne til at eksekvere på det I beslutter og er et effektivt dialogværktøj for medarbejdere og ledere til at finde løsninger på aktuelle udfordringer. Vel at mærke løsninger, som I faktisk får gennemført i løbet af få måneder. For det vigtigste skridt er altid det næste lille skridt.

effektivt dialogværktøj
Hvad siger kunderne?
Et betydeligt bidrag til vores arbejde

“Workshoppen bidrog på afgørende måde til vores arbejde. Helene udviklede idéen bag workshoppen og udfordrede og justerede løbende vores tilgang, når hun fornemmede at vores tilgang ikke ville levere de resultater som vi havde brug for.”


Ben Bowler, Work stream coordinator, cross organizational development project