Glade teams, der leverer

Teamudvikling

Teamudvikling

– Sådan bliver I et High Performing Team

Hvordan bliver en gruppe af mennesker til et High Performing Team ? Der er nogle helt konkrete kompetencer, I skal mestre som team, og det handler fx om at have en effektiv beslutningsproces, at gå helhjertet efter et fælles mål og at gøre teamdiversitet til en styrke – og så er der nogle helt konkrete faldgruber, I skal undgå. Jeg tilbyder et målrettet og gennemprøvet forløb, der træner jeres team i de nødvendige team-kompetencer og sikrer, at I kommer til elegant at navigere uden om de typiske faldgruber. Vi arbejder med konkrete aktiviteter og hands-on øvelser, der opbygger relationer internt i teamet med fokus på at styrke tillid, selvindsigt, kommunikation og arbejdsglæde.

Vi  bruger teambuilding som et element i en større sammenhæng, hvor læring, personlig udvikling og udvikling af teamkompetencer bidrager med forskellige perspektiver og skaber en 360° teamudvikling. Jeg arbejder med udvikling af high performing teams baseret på Patrick Lencioni´s teorier om high performing teams.

HIGH PERFORMING TEAM

Teamudvikling

– er en løbende proces, så I hele tiden bliver bedre

Jamen, er det ikke et samme som team building ? Nej ikke helt, for teamudvikling kombinerer de mere praktiske og sjove team building øvelser med kompetenceopbygning omkring et teams udvikling for eksempel ved at arbejde med individuelle profiler eller teamprofiler. Jeg tilbyder gennemprøvede forløb til projektteams, lederteams og afdelinger / organisationer, der giver jeres team indsigt, viden, konkrete værktøjer og gode oplevelser sammen. Når I kommer hjem i hverdagen, har I en fælles referenceramme bygget på en fælles oplevelse, individuelle og fælles refleksioner og værktøjskassen fuld af nye redskaber, som I kan bruge fra i morgen.

Efterfølgende kan løbende opfølgning og udvikling ske gennem fortsat temudvikling.

EN LØBENDE PROCES

Teamudvikling

– der gør diversitet til en unik styrke for jeres team

I den globaliserede verden bliver det multikulturelle team mere og mere almindeligt. Forskellige kulturelle tilgange kan vise sig at skabe udfordringer i et team, og hvis vi kombinerer ordene multikulturel, virtuel og team, kan der opstå en cocktail, som kræver lidt extra at shake.

Det ægte High Performing Team arbejder med diversitet som en styrke og denne workshop handler specifikt om, hvordan jeres team lærer hinandens kulturelle forskelle at kende og gør jeres diversitet til en styrke. Og det er værd at bemærke, at der sagtens kan være stor diversitet i teamet selvom alle har samme nationalitet.

DIVERSITET er en styrke

Team coaching

– holder I fast i de gode intentioner

Måske har I været igennem et team udviklingsforløb, og måske har I bare arbejdet sammen et stykke tid. Men I vil gerne fortsat udvikle jeres team kompetencer og har brug for én, der kan holde spejlet op og kaste lys på jeres udviklingspotentiale.

Tænk på team coaching som personlig sparring og udvikling – ikke for en enkeltperson men for et team. Det vil sige, vi arbejder ressourcebaseret med de mål, I sætter for jeres team og udvikler jeres teamkompetencer – Og i denne proces kan I slet ikke undgå hver især at opnå værdifuld (selv)indsigt og få øje på egne styrker og udviklingsområder.

Uløste konflikter dræner den enkelte for energi og motivation og æder samtidig teamets evne til at præstere, uanset om konflikten er åbenlys eller skjult, og det gælder også for jeres team. Konflikter er ikke farlige, men de skal håndteres, så de bliver en mulighed for læring og udvikling.

Jeg tilbyder flere gennemprøvede koncepter til løsning af konflikter, og har især fokus på at skabe en tryg ramme, hvor I åbent og ærligt kan tale om det, der er svært. I kommer til at gå ud fra forløbet med en klar retning på, hvor I gerne vil hen og konkrete redskaber, der kan bringe jer derhen.

Fortsat udvikle jeres team

Teamudvikling

– der bringer jer tilbage på sporet

Mangler der lidt motivation, arbejdsglæde og power i jeres team ? Og tager opgaverne lidt længere tid end de egentlig skulle ? Der behøver ikke at være en direkte og åbenlys konflikt, måske har jeres team bare lige tabt pusten eller tabt målet af syne.

Vi undersøger, hvad I skal fokusere på, og hvordan I får tempoet og evnen og lysten til at arbejde effektivt sammen tilbage. Vi arbejder ressourcebaseret og løsningsorienteret med bl.a. kommunikation og samarbejde og booster teamets energi og effektivitet med fokus på at skabe resultater, fremdrift og at kunne levere på jeres mål og opgaver.

tilbage på sporet