Case 5 – Shanghai Electric

Forretningsudvikling

Opgaven kort

En stor statsejet kinesisk virksomhed ønskede at etablere et innovationscenter i Danmark og havde derfor brug for rådgivning om alt fra ledelse og medarbejderhåndbog til regnskabsrutiner og kulturforståelse. Shanghai Electric havde brug for en trusted advisor til at etablere sig i og styre væksten fra 2 til 16 medarbejdere på under 1 år.


Udfordringen

Shanghai Electric er en statsejet kinesisk virksomhed med ca 45.000 ansatte, der ønskede at etablere et innovationscenter i Danmark, hvor der kan udføres avanceret vindmølledesign. Det kræver, at hele platformen for virksomhedsdrift bygges op fra bunden i et fremmed land med meget betydelige forskelle i måden, man driver virksomhed på.

Samtidig skulle organisationen etableres via rekruttering af medarbejdere til centeret med en udvidelse fra 2 til 16 medarbejdere inden for det første år. Der er selvsagt betydelige sprogbarrierer og kulturelle forskelle, som besværliggør processen. Dertil skal lægges samarbejdet og kommunikationen til moderselskabet og en ret uklar strategi.

Processen

I et rådgivningsforløb over 8 måneder og i et tæt samarbejde med ledelsen, har vi bl.a. identificeret væsentlige rådgivere, finansielle samarbejdspartnere og drevet etableringen af finansprocessen som reelt er et samarbejde med moderselskabet organisation.

Vi har etableret et on-boarding program for nye medarbejdere, skabt en brugervenlig medarbejderhåndbog, gennemført teamudvikling og international kulturtræning for alle medarbejdere, forestået strategiprocessen og en mængde ad hoc opgaver.

Resultatet

Virksomheden fremstår i kontrolleret vækst, som langt overgår målsætningen, og har samtidig formået at levere innovation og design langt hurtigere end forventet. Selve driften kører baseret på simple systemer, der passer til virksomhedens størrelse og modenhed.

Ledelsen har opnået en grundlæggende forståelse for hvilken ledelsesstil, der forventes af danske medarbejdere og virksomheden fremstår som en attraktiv arbejdsplads og lykkes derfor med at rekruttere kvalificerede og højt specialiserede medarbejdere.

Og virksomheden har leveret langt over sine KPI´er for det første år.