Et typisk arbejde

Sådan kan en samarbejdsproces se ud

​​Vi er sat i verden for at hjælpe vores kunder, derfor arbejder vi altid på jeres præmisser og tager udgangspunkt i jeres behov.​

Processen fra udfordring til løsning er iterativ og går gennem flere skridt.

Sådan ser en typisk samarbejdsproces ud:

1.

Afklaring af behov

Vi tilbyder et gratis og uforpligtende møde, hvor vi bliver klogere på jeres ønsker og udfordringer og virksomhedens kultur, vision og nuværende situation. Sammen præciserer vi opgavens fokus, formål og mål med samarbejdet.

Vi har ingen konsulentmagi eller hemmelige tricks i ærmet. Men vi er nysgerrige, nærværende og oprigtigt optaget af at forstå jer og jeres udfordring.

2.

Design af forløb

Vi designer et unikt, virksomhedstilpasset forløb med udgangspunkt i jeres virkelighed og behov. Vi arbejder databaseret og analytisk og med en kreativ, involverende tilgang. 

Vi anvender og bygger forløbene på den nyeste forskning, vores egen erfaring og anerkendte metoder.

Sammen med jer tilpasser og justerer vi indhold og varighed og sikrer, at forløbet leverer løsninger, der bliver solidt forankret i jeres virksomhed og kultur og udmøntes i konkret ændret adfærd hos medarbejdere og ledere.

Forløbet kan være fra nogle få timer til en længerevarende periode. Det kan være fokuseret på et enkelt fagspeciale eller indeholde temaer fra flere fagområder.

Og vores forløb kan være målrettet en enkelt medarbejder, et team eller hele organisationen.

Det, vi ikke selv er specialister i, inddrager og samarbejder vi med andre dygtige konsulenter om, så I altid får den bedste løsning på opgaven.​

3.

Eksekvering

Vi tilpasser leveringen af det aftalte forløb til jeres ønsker fx mht. tidsramme og tidspunkter og lokalitet eller sprog.

Undervejs, justerer vi løbende indhold og aktiviteter for at sikre maksimal læring, bredest mulig implementering og størst muligt udbytte for den enkelte og organisationen som helhed.

Med afsæt i jeres konkrete udfordringer eller udviklingspotentialer hjælper vi jer til at opnå reelle adfærdsændringer, både på det individuelle og det organisatoriske niveau.

4.

​A​fslutning

Vi gennemfører løbende evaluering og indsamler feedback fra medarbejdere og ledere, som bl.a. lægges til grund for den løbende tilpasning og justering af forløbet.

Efter endt leverance tilbyder vi en samlet evaluering og kommer med forslag til mulige fremadrettede tiltag og fokusområder.​

Lad os komme i gang!

Ring til os og fortæl os om jeres behov, så fortæller vi mere om, hvordan vi kan hjælpe jer. 

Vi glæder os til at høre fra dig.