Skip to main content
Test projektkonceptet på en model – det sparer mange penge

LEGO® SERIOUS PLAY®

Brug LEGO® SERIOUS PLAY®

– og undgå overraskelser i projekteksekveringen

Alle projektledere kender det. Vi har planlagt eksekveringen i månedsvis, vi har konfereret og afstemt med kunde, leverandører og myndigheder. Alt er planlagt og mobiliseringen af dyrt udstyr og alle projektets mange involverede parter står lige for. Men har vi nu styr på alle snitflader, risici og uforudsete hændelser ?

Vi ved alle sammen, at udgifterne til fejlretning og uforudsete hændelser stiger eksponentielt med projektets fremdrift. Fejl, der skal rettes i eksekveringsfasen eller endnu værre efter afslutning eller aflevering, er umådeligt dyre. Og jo mere komplekst projektet og de arbejder, der skal udføres, er jo større er risikoen for store uforudsete omkostninger.

Det kan I undgå i jeres projekt ved at gennemgå og trykprøve eksekveringsplanen, inden de fysiske arbejder påbegyndes. ? Andersen Hartvig har udviklet et koncept til visualisering ved brug af LEGO® SERIOUS PLAY®, der gør det komplekse og mangesidede håndgribeligt og overskueligt og skaber en ramme, hvor alle de involverede parter kan tale åbent og konstruktivt om muligheder, risici, tvivl, optimeringer og alt det andet.

UNDGÅ OVERRASKELSER

LEGO® SERIOUS PLAY® workshop

En LEGO® SERIOUS PLAY® workshop er et skræddersyet rådgivningsforløb, der planlægges og forberedes i nøje overensstemmelse med projektets status og konkrete behov, så den leverer præcis det, som netop jeres projekt har brug for, for at sikre en succesfuld eksekvering.

Konceptet anvender LEGO® SERIOUS PLAY® i en 2 – 3 dages visualiseringsworkshop, der inddrager alle projektets involverede parter i at opbygge en model af projektet og den planlagte eksekvering. På LEGO® SERIOUS PLAY® workshoppen gennemgår vi struktureret de planlagte aktiviteter og kortlægger de relevante processer – vi skaber en fælles forståelse af de forestående aktiviteter, så alle involverede har det samme billede af, hvad skal der ske, og hvem gør hvad, hvornår. 

På LEGO® SERIOUS PLAY® workshoppen  undersøger vi grænseflader og ansvars-overdragelser parterne imellem. Vi undersøger risici og uforudsete hændelser og simulerer scenarier for projekteksekveringen for at identificere optimeringer og muligheder.

Helene har faciliteret flere end 20 LEGO® SERIOUS PLAY® workshops for komplekse, internationale projekter, med typisk 30 – 60 deltagere.

et skræddersyet rådgivningsforløb