Skab fremdrift i projektet fra dag 1

Projektorganisation

Projektledelse

– Bliv en bedre projektleder

Projektlederrollen er så bred og så alsidig, at den perfekte projektleder, der behersker alle discipliner fra projektstyring til projektledelse, simpelthen ikke findes. Helene er selv projektleder og har mange års erfaring fra bl.a. internationale projekter og forandringsprojekter og har desuden undervist i projektledelse på Erhvervsakademiet.

Helene har allerede understøttet mange projektledere i deres personlige udvikling og samtidig erhvervet unikt kendskab til projektlederens udfordringer. I sit arbejde med udvikling af projektledere fokuserer Helene især på det uformelle lederskab, hvor projektlederen ofte skal balancere projektets behov i en matrixorganisation uden at have hele det formelle ledelsesmandat. Derfor arbejder vi ressourceorienteret og med udgangspunkt i dine styrker og svagheder på at udvikle dine projektlederkompetencer.

projektstyring til projektledelse

Overlevelse for Projektledere

– er effektive lederteams, der skaber ejerskab og engagement hos medarbejderne og når organisationens mål

Uddannelsen til projektleder har du fået, og ansvaret for projektledelsen har du også fået – og så er det ellers bare at gå i gang. Der er masser af udfordringer og masser af arbejdstimer i at lede projekter – især hvis du gerne vil både lykkes med dine projekter og forsat udvikle dig personligt.

Gennem et personligt og individuelt coachingforløb kan du få sparring til hverdagens udfordringer og få konkrete handlemåder til situationer, du gerne vil håndtere anderledes. Vi tilrettelægger dit personlige forløb, så det understøtter din udvikling som projektleder og samtidig passer ind i din hverdag.

sparring til hverdagen

Få det multikulturelle projektteam til at lykkes

I den globaliserede verden bliver det multikulturelle projektteam mere og mere almindeligt. Forskellige kulturelle tilgange kan skabe udfordringer i projektteamet, og hvis vi kombinerer ordene multikulturel, virtuel og team, kan der opstå en cocktail, som kræver lidt extra at shake.

Det ægte High Performing Team arbejder med diversitet som en styrke og vi tilbyder et skræddersyet forløb, der sikrer at I hver især får indsigt i jeres egne ubevidste kulturelle præferencer, at jeres team lærer hinandens kulturelle forskelle at kende og hjælper jer til sammen at gøre jeres diversitet til en styrke for jeres samarbejde.

multikulturelle projektteam

Effektivitet hele vejen rundt med projekt struqtures®

Med undertitlen ”What matters most” stiller struqtures® skarpt på det, der betyder allermest at gøre noget ved i jeres projekt lige nu.

struqtures® bygger bro mellem strategi og resultater og er en metode, der hjælper jer med at træffe gode beslutninger og handle hurtigt på det, der betyder mest i forhold til kundefokus, projektets samlede performance og projektdeltagernes engagement. Forløbet gør jer til eksperter i at løse jeres egne problemer og sætter gang i processer, der øger ejerskab og styrker handlekraft i projektet.

strategi og resultater

Skab gode kunderelationer i projektet

Gode samarbejdsrelationer med kunden bygger på en god strategi, daglig omhu og investering i at opbygge relationer til kunden. Denne workshop hjælper projektlederen og projektteamet med allerede tidligt i projektet at træffe nogle gode valg, der sikrer godt samarbejde på tværs af organisationer.

Sammen definerer I mål og strategier for samarbejdet med kunden, og I får lejlighed til at udvikle helt konkrete adfærdsanvisninger til projektdeltagerne i forskellige situationer i løbet af projektet. Med konkrete værktøjer skaber jeres projektteam mere værdi for kunden og for projektet og en nemmere og sjovere hverdag for alle involverede parter.

Kunderelationer

Projektledelse i modvind

– Få projektet tilbage på sporet

Mangler der lidt motivation og arbejdsglæde i jeres projekt ? Og tager opgaverne lidt længere tid, end de egentlig skulle ? Der behøver ikke at være en direkte og åbenlys konflikt, måske har jeres team bare lige tabt pusten eller tabt målet af syne.

Vi undersøger, hvad I skal fokusere på, og hvordan I får tempoet og lysten til at arbejde på projektet tilbage. Vi arbejder med kommunikation, samarbejde og effektivitet og booster projektteamets energi og effektivitet med fokus på projektets fremdrift og succes. For det handler stadig om at levere projektet til tiden, inden for budgettet, i den rigtige kvalitet og til kundens tilfredshed.

Tilbage på sporet

Bliv gode til at løse jeres konflikter i projektet

Et projekt kan være en svær og krævende oplevelse både for projektlederen og projektteamet, og nogle gange knækker filmen. Uanset om konflikten er åbenlys eller skjult, intern eller ekstern æder den ressourcer ud projektet og dræner deltagerne for energi og motivation, og i sidste ende påvirker en konflikt muligheden for, at projektet lykkes.

Konflikter er ikke farlige, men de skal håndteres, så de bliver en mulighed for læring og udvikling. Helene er uddannet konfliktmægler og tilbyder flere gennemprøvede koncepter til løsning af konflikter, uanset om det er internt i projektteamet eller i forholdet til kunden.

Konsliktløsning