Få styr på kompleksiteten i projektet

Projektplan

Skræddersyet project kick-off workshop

– der skaber fremdrift i projektet fra dag 1

Få den bedste start på projektet, uanset om det er stort, komplekst og internationalt, eller om det er i mindre målestok. Projektlederen og projektteamet står overfor to parallelle udfordringer, der begge skal lykkes, for at projektet bliver en succes. Den ene er selve projektet, leverancen, eller produktet og alle de klassiske projektstyringsdiscipliner som planlægning, kvalitets- og risikostyring. Den anden er projektledelsen, altså samarbejdet, kommunikationen og de kulturelle forskelle, som skal fungere, for at projektteamet leverer i det komplekse samspil, som alle projekter er.

En faciliteret projekt kick-off workshop er et rådgivningsforløb, der støtter projektleder og team i den kritiske startfase og sikrer fremdrift i projektet fra dag 1. På en workshop á 2 – 3 dages varighed arbejder vi indgående med projektstyringens discipliner parallelt med teamudvikling, relations-opbygning, samarbejde og kommunikation. Workshoppen kickstarter projektet og samler projektleder og team om det fælles mål og skaber en platform, hvorfra projektteamet kan arbejde målrettet hen i mod at blive et High Performing Project Team. 

Andersen Hartvig tilbyder et fleksibelt koncept, der er velegnet til store såvel som mindre projekter. Gennem de seneste 5 år har Helene faciliteret flere end 20 projekt kick-off workshops for større og mindre projekter, mange med internationalt og multikulturelt islæt.

Fordele ved Project kick-off workshop
Hvad får I ud af en kick-off workshop ?

Bedre resultater i projekter & mere energi og overskud i projektteamet

Bedre styr på projektet uden spild af tid og ressourcer

Eksekvering af virksomhedens ”Best Practice”

Et projektteam, der leverer og samarbejder på tværs af forskellige tidszoner og lokationer

Mere tilfredse interessenter, der arbejder for projektet og får deres forventninger indfriet

Sparring og udvikling af projektleder og projektteam

Samarbejde, tillid og ejerskab i projektet – en projektleder og team, der spiller hinanden gode

Hvad får I ?

Afklarende møde med projektleder, hvor vi aftaler mål, omfang og output

Hjælp til projektleder med forberedelse af relevant projektdata til workshoppen

Tilpasning af workshop til konkret projekt

2 – 3 dages workshop med projektteamet, der afvikles i eksterne faciliteter

Mulighed for personlig sparring for projektlederen på workshoppen

Dokumentation fra workshoppen

Opfølgning efter aftale med projektleder og team

project kick-off

Projektplan All inclusive

– et længere rådgivningsforløb

Projektplanen – All inclusive er et længere rådgivningsforløb, der kombinerer teamudvikling og udviklingen af en fuldt operationel projektplan og samtidig tilbyder projektlederen personlig sparring under hele forløbet. Forløbet starter med en team kick-off workshop for hele teamet og dernæst en række møder og workshops, der tilsammen leverer projektledelsesplanens væsentlige elementer.

Jeg planlægger, koordinerer og faciliterer alt arbejde i samarbejde med projektlederen, så projektlederens og teamets ressourcer udnyttes optimalt.

Fordele ved Projektplan All inclusive
Hvad får I ud af en kick-off workshop ?

Komplet projektplan, hurtigt og fokuseret

Projektleder kan løse særlige udfordringer, uden at det påvirker fremdriften af projektplanen

Bedre resultater i projekter & mere energi og overskud i projektteamet

Bedre styr på projektet uden spild af tid og ressourcer

Et projektteam, der leverer og samarbejder på tværs af forskellige tidszoner og lokationer

Tilfredse interessenter, der arbejder for projektet

Sparring og udvikling af projektleder og team

Optimal udnyttelse af projektlederens og teamets ressourcer

Hvad får I ?

Afklarende møde med projektleder, hvor vi aftaler mål, omfang og output

Tilpasning af workshop til konkret projekt

Planlægning, koordinering, styring, forberedelse og facilitering af møder og workshops

Projekt kick-off workshop

Skræddersyede workshops til hvert af projektplanens styringsområder

Dokumentation af alle workshops

Mulighed for personlig sparring for projektlederen på workshoppen

Opfølgning efter aftale

Projektplan All inclusive