​Bidrager kurser til læring og ændret adfærd?

​De sidste 20 år har der været øget fokus på læring, kompetencer og udvikling i voksenlivet. Derfor overrasker det nok også de færreste, at Danmark er det land i EU, der investerer mest i voksen- og efteruddannelse.

Men investering og udbytte går i dette tilfælde ikke altid hånd i hånd.

Professor Robert Brinkerhoff, West Michigan University i USA, forsker i anvendelse og effekt af kurser. Hans forskning viser tydeligt, hvor svært det er at overføre viden til ny konkret adfærd i det daglige arbejde:

Resultatet er nedslående – af de adspurgte deltagere svarede…

15 % at de ikke anvendte eller ikke prøvede at anvende den nye læring.

70 % at de prøvede en lille smule, men havde problemer og vendte hurtigt tilbage til gamle metoder.

15 % at de anvendte den nye læring og opnåede konkrete og værdifulde resultater for organisationen.

Brinkerhoffs konklusion er altså, at de mange ressourcer organisationerne bruger på kompetenceudvikling kun har ringe effekt. Så, hvordan kan vi i højere grad sikre, at de midler og uanede mandetimer medarbejderne bruger i kursuslokaler og på online-træning ikke bare bliver til ”viden om noget”, men til reelle kompetencer og ny adfærd i hverdagen på arbejdspladsen ? Og på den måde kommer til at gøre en faktisk forskel for både deltagerne selv og organisationen ?

Opskriften er simpel:

KURSER KAN IKKE STÅ ALENE

Faktisk antyder nyere undersøgelser, at hvis kurset tænkes ind i et samlet forløb, hvor der fokuseres på aktiviteter før, under og efter, øges effekten af træning eller kurser markant.

I Andersen Hartvig arbejder vi hele tiden med at spille projektledere og teams gode, og vi har stor succes med vores flersporede kompetenceudviklingsforløb, hvor selve kurset blot er ét element i et nøje tilrettelagt og virksomhedstilpasset forløb.

I det integrerede kompetenceforløb formidler vi viden og understøtter SAMTIDIG, at det lærte tilpasses, oversættes og anvendes i konkrete arbejdssituationer – endda med god feedback fra deltagerne, som oplever en stor lyst og støtte i at implementere den nye viden (psst… 99 % tilfredshed i slutevalueringerne).​​

En deltager fra R&D Test Systems siger

"… At forløbet i projekt- & teamledelse strækker sig over 3 – 4 måneder gør, at der er mere tid til at afprøve og implementere den nye viden og værktøjerne i hverdagen. Forløbets enkelte aktiviteter bidrager til at holde gryden i kog, og at vi både sammen og hver for sig ’tvinges’ til at holde fast og koble det nye til det daglige arbejde… 

Ved at deltage i forløbet har jeg lært mig selv bedre at kende, og som team har vi fået et fælles sprog, der styrker tilliden og samarbejdet i teamet.”​

​Vil du vide mere om, hvordan jeres organisation kan tage ansvar for medarbejdernes udvikling og få meget mere ud af jeres uddannelsesbudget?

Vil du have inspiration til et effektivt format for kommende udviklingsaktiviteter, så medarbejdere ikke glemmer det lærte, men i stedet blomstrer med nye kompetencer i jeres hverdag?

Så kontakt os endelig til en uforpligtende snak.