Leaning by doing​

​Nyere undersøgelser antyder, at et kursus i sig selv kun udgør en del af læringseffekten. Det der sker før og efter kurset er lige så vigtigt, når ny viden skal blive til reelle nye kompetencer.

Dette er ikke ensbetydende med, at vi ikke gøre os umage med at planlægge og afvikle selve kurset eller træningen. Tværtimod!

Når vi leverer undervisnings- og træningsforløb, ved vi nemlig godt at det er afgørende for deltagernes udbytte at vi skaber et levende og trygt læringsrum, der støtter deltagerne i at eksperimentere, undres, opleve, lege og reflektere. Så sker der nemlig en tæt kobling mellem viden og værktøjer og hverdagen i arbejdet.

Helt konkret gør vi altid brug af:

At sikre ordentlige rammer – både fysiske og menneskelige i form af tid, struktur og afvekslende formidling via mange virkemidler som f.eks. flipcharts og lækkert, gennemarbejdet undervisningsmateriale

Vekselvirkning mellem formel undervisning, øvelser og udfordringer, hvor kursisternes egne tanker og erfaringer anvendes

Legende elementer, som særligt i starten af et nyt forløb er vigtige for at sikre deltagernes engagement, mod og tillid. F.eks. i form af ice-breakere med LEGO®, farvekridt og appelsiner (ja… den er god nok😊)

Illustrative eksempler i form af figurer, billeder og videoklip

Fleksibel planlægning – mulighed for altid at inddrage uventede begivenheder og spørgsmål i træningen

Har du lyst til at høre mere? Så ring til os på 60 51 34 35, det er helt gratis og helt uforpligtende.

I Andersen Hartvig arbejder vi hele tiden med at spille projektledere og teams gode – Vi er specialister i projektledelse, procesoptimering og samarbejde & teamudvikling.