Hånden på hjertet​

​Hvem har ikke prøvet at møde op til et kursus eller en træning, uden helt at kende formålet på forhånd? Eller uden at have gjort sig mange tanker om forventninger til indhold og udbytte?

Nyere undersøgelser antyder, at et kursus i sig selv kun udgør en mindre del af læringseffekten. Det der sker før og efter kurset er lige så vigtigt, hvis ny viden skal blive til reelle nye kompetencer, og ny konkret adfærd skal integreres i hverdagen.

I denne del af minitemaet om kompetenceudvikling, sætter vi fokus på FØR-aktiviteter.

I Andersen Hartvig arbejder vi hele tiden med at spille projektledere og teams gode, og helt konkret bruger vi altid INTROSESSIONS før selve kurset, som gennemføres i samarbejde med ledelsen, hvor vi bl.a. taler med deltagerne om:

Formål

Hvorfor gennemfører organisationen den konkrete kompetenceudvikling?

Hvad er formålet med at deltage i forløbet?

Hvilken viden og kompetencer forventes medarbejderen at tilegne sig i forhold til den konkrete opgaveløsning og organisationens overordnede strategi og visioner?

Hvordan ser medarbejderen selv behovet for ny viden og kompetencer?

Hvad vil medarbejderen gerne lære?

Hvordan forestiller hhv. medarbejdere og ledelse sig, at nye kompetencer kan blive integreret i hverdagen?

Hvad forventer deltagerne af forløbet og hinanden? (fortrolighed, åbenhed, engagement…)

Forventningsafstemning

Introduktion til deltagerne til forløbets form, indhold

Introduktion til træneren (roller og ansvar)

Hvad forventer ledelsen og træneren af deltagerne? (aktiv deltagelse, nysgerrighed…)

Hvad forventer deltagerne af forløbet og hinanden? (fortrolighed, åbenhed, engagement…)

På den måde tydeliggør vi, at det er et fælles ansvar, at viden og værktøjer bliver integreret og omsat til konkret hverdagsadfærd. En opgave som vi, den enkelte deltager, ledelsen og kollegerne sammen skal bidrage til.​

En deltager fra R&D Test Systems siger

​”Under Intro sessionen blev det meget tydeligt, hvordan forløbet hang sammen, og hvad formålet med kurset er. Jeg fik sagt højt, at noget af det, jeg forventede, var konkrete redskaber til at kommunikere med kunder fra andre kulturer. 

Helene beroligede mig med, at både kommunikation og kulturel intelligens er temaer, og derudover fik vi en refleksionsopgave, vi skulle forberede til kurset. Alt sammen gjorde, at jeg glædende mig meget til selve kurset og gjorde mig en masse tanker om, hvad det kunne betyde for mine daglige udfordringer”

​Hvordan føler du dig bedst klædt på, FØR du deltager i et nyt kursus eller et kompetenceforløb?