Case 1 – Siemens Wind Power

Ledelsesudvikling

Opgaven kort

Et nyetableret lederteam var meget udfordret på samarbejde bl.a. som følge af store forskelle i opfattelser. På en skræddersyet workshop arbejdede lederteamet med deres opfattelse af ledelse, kommunikation og tillid og lederteamet kunne efter workshoppen lykkes med samarbejdet og kunne skabe ro i afdelingen. På grundlag af observationer på workshoppen kunne lederen efterfølgende træffe en kvalificeret beslutning om at udskifte én af mellemlederne, hvilket bidrog positivt.


Udfordringen

I forbindelse med en organisationsændring blev der etableret en ny afdeling med ansvar for væsentlige elementer i udførelsen af internationale offshore projekter. Afdelingens nyetablerede ledergruppe bestod af 5 mellemledere og en chef med 4 forskellige nationaliteter.

Det blev hurtigt tydeligt, at forskellig tilgang til ledelse og strategi samt kulturelle forskelle gjorde samarbejdet vanskeligt i ledergruppen og medarbejderne i afdelingen gav udtryk for usikkerhed og frustration.

Processen

Efter individuelle samtaler med alle i ledergruppen blev der udformet et skræddersyet program til en to-dages workshop for ledergruppen. Workshoppens formål var at opnå dybere kendskab til hinanden, skabe tillid og en platform for fremtidigt samarbejde.

Til start fik ledergruppen på en meget afslappet måde ved hjælp af LEGO® SERIOUS PLAY® et dybdegående indblik i hinandens lederstil og værdier. Via arbejdet med mål og strategi fik de sat en fælles retning for de kommende måneder og fandt en fælles kommunikativ linje i forhold til afdelingens medarbejdere.

På workshoppen blev der efterhånden etableret forståelse og dialog, men det blev også tydeligt at en enkelt profil havde meget vanskeligt ved at følge gruppens fællesskab og fælles retning.

Resultatet

Efter workshoppen og en vis betænkningstid valgte chefen at afbryde samarbejdet med den mellemleder, der ikke kunne bakke op en samarbejdende linje. Herefter fortsatte ledergruppen det arbejde, der var blevet påbegyndt på workshoppen og udviklede et velfungerende lederteam.

Medarbejderne mærkede hurtigt ændringen og ytringer af frustration og usikkerhed blev mærkbart sjældnere allerede i de første 4 uger.