Kursusforløb

Kursusforløb i procesoptimering giver  meget tilfredse deltagere

​Om Kursusforløbet

Vi har udviklet et kursusforløb i procesledelse på et højt specialiseret professionelt niveau. Forløbet udbydes i samarbejde med en landsdækkende, ekstern kursusudbyder. Kurset adskiller sig fra proceskonsulent uddannelser og kurser i procesfacilitering i kraft af sit fokus på udvikling, optimering og implementering af forretningsprocesser i virksomheder.

Kursusforløbet strækker sig over seks uger og består af tre moduler á to dages varighed. 

Udfordringen

Flere af deltagerne ønsker værktøjer til at tage hånd om de processer, de er en del af eller leder i hverdagen i egne virksomheder. 

Deltagerne er nysgerrige på, hvordan processer kan optimeres med henblik på at spare tid og ressourcer og forbedre kvalitet og compliance.

Deltagerne efterspørger typisk også større personlig gennemslagskraft og uformelle lederkompetencer. For eksempel til at planlægge og lede et procesoptimeringsforløb, så kolleger eller medarbejdere forstår den nødvendige forandring og er villige til at ændre adfærd.

Løsningen

Uddannelsen kombinerer teoretisk viden med praktiske øvelser og cases. 

Som undervisere er vi omhyggelige med at understøtte den enkeltes behov og sikre, at ny viden og værktøjer omsættes til konkrete handlinger, som kan anvendes i egen hverdag.

Som i al anden træning, tager vi udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og arbejder med deres egne eksempler og gør det på den måde nemmere for den enkelte at bygge bro til egen hverdag hjemme i virksomheden.

Udbyttet

Indtil videre har vi haft fornøjelsen af at træne flere end 50 dygtige deltagere fra både offentlige og private virksomheder på kurset, som fortsat udbydes løbende.

Deltagerne opnår en grundlæggende forståelse af og praktisk tilgang til processer og procesoptimering. 

Deltagerne får en lang række konkrete værktøjer og kompetencer, som bliver trænet gennem konkrete cases i forløbet så de kan overføres og anvendes i deltagernes egen praksis.

Når man har deltaget på kurset, har man fået nuanceret sit perspektiv på forandringer og kan udfordre den brændende platform med et langt mere involverende og dialogbaseret forandrings- og ledelsesperspektiv. 

Man forstår vigtigheden af timing ift. forandringer, er blevet nysgerrig på fortællinger i virksomheden og kan anvende kommunikation som redskab til forandring. 

Deltagerne har fået styrket den kritiske sans ift. om en aktivitet skaber værdi for virksomhed og slut-kunder eller-brugere.

Når deltagerne vender tilbage til arbejdspladsen, får virksomhederne en medarbejder med ny teoretisk viden og nye konkrete, praktiske færdigheder. Deltagerne har blandt andet efterfølgende bidraget til at optimere virksomhedens processer og skabe og implementere positive forandringer. 

Virksomhederne har oplevet, at deltagerne er skarpere på at lede sig selv, deres teams og interessenter i en given ønsket retning.

​Hvad sagde deltagerne?

"​Jeg står mere sikkert og med større gennemslagskraft foran kolleger og andre medarbejdere"

"God balance mellem eksempler, teori og praktiske øvelser. Især godt at arbejde med afsæt i vores egne cases, fordi jeg fik nye perspektiver på min egen virkelighed med hjem"

"Brugbar og overskuelig værktøjskasse som er nemt at anvende og oversætte efterfølgende i egne hverdagssituationer"

"​Trygt læringsrum med en god energi, hvor alle havde lyst til at dele personlige oplevelser og udfordringer fra eget arbejdsliv – også det der er svært, og hvor jeg føler mig usikker eller forkert"