R&D Logo - Small

Kompetenceforløb

R&D Test Systems styrker virksomhedens projektlederkompetencer og resultater

Hvem er R&D Test Systems A/S?

R&D Test Systems A/S (R&D) er en international ingeniørvirksomhed, der leverer komplekse, large-scale testsystemer til vind- og flybranchen.

R&D har med sine ca. 200 specialiserede ingeniører en ambition om at bidrage til en mere bæredygtig verden, ved at bringe ny state-of-the-art teknologi til markedet. R&D arbejder internationalt og har kontor i bl.a. Danmark, Berlin, Frankfurt og Beijing. 

Udfordringen

Som resultat af en længere periode med vækst steg R&D’s behov for at tiltrække og dygtiggøre projektledere, der kan håndtere projekternes kompleksitet og forstår, hvordan projektet passer ind i hele virksomhedens værdikæde. 

Ledelsen ønskede at styrke projektledernes kompetencer.

Samtidig var det overordnede mål at øge profitabiliteten i projekterne. 

Løsningen

For R&D var løsningen vores unikke kompetenceforløb for nuværende og opkommende projektledere. 

I et tæt samarbejde med R&D designede og leverede vi et unikt tilpasset projektlederforløb bl.a. med fokus på teamledelse, spørgeteknikker og kulturel intelligens, med afsæt i deltagernes egne problemstillinger og eksempler fra hverdagen i R&D.

R&D var særligt optaget af, at det faglige indhold i forløbet passende til de konkrete arbejdssituationer, så projektlederne nemt kunne ’oversætte’ værktøjerne til deres egen virkelighed og anvende dem i deres konkrete projekter.

Derfor bestod forløbet af både teori, træning og sparring, som styrkede deltagerne i at planlægge projekter, lede projektteams og styre projekter i mål.

Indtil nu har vi haft fornøjelsen af 62 projektledere på forløbet, med en deltagertilfredshed på 99 %. R&D tilbyder fortsat forløbet til nye projektledere.

Vil I vide mere om hvordan kompetenceforløbet er opbygget så klik her.

Udbyttet

Projektlederne har fået en alsidig forståelsesramme, herunder konkrete værktøjer, som de kan anvende til at analysere og håndtere de problemstillinger, de møder i deres projekter og generelt i arbejdslivet.

Deltagerne har samtidig fået indsigt i, hvordan deres egen personlighed og præferencer indvirker på den helhed, de er en del af, og de er dermed blevet i stand til at navigere reflekteret og klogt i mange forskellige typer udfordringer.

Projektledergruppen har fået et fælles sprog, der understøtter relationsbygning, styrker samarbejdet og minimerer misforståelser i teamet. Og det fælles sprog har givet mulighed for at håndtere projekternes kompleksitet og høje tekniske krav på en kreativ og positiv måde og finde gode løsninger i fællesskab.

Sammensætningen af holdene og strukturen i kompetenceforløbet har desuden medvirket til at skabe større sammenhørighed på tværs af faggrupper.

Deltagerne har fået forståelse for, hvor stor betydning både mundtlig og skriftlig kommunikation har for at lykkes i deres projektlederrolle og kan anvende og tilpasse deres formidling til forskellige interessenter, fx til kunden og på tværs af kulturer.

Ledelsen har efter hvert gennemført kompetenceforløb fået indsigt i deltagernes evalueringer og fået en række udviklingsorienterede anbefalinger fra os. Det har bidraget til interne drøftelser om projekternes rammer og vilkår og hvordan projektledelse forankres som disciplin i R&D.

​Hvad sagde deltagerne?

"Praktisk træning i teamledelse og den personlige sparring har givet mig selvindsigt, selvtillid, større motivation og ejerskab i rollen som projektleder"

"Indsigt i teamudvikling har givet det personlige mod til at håndtere konflikter konstruktivt og se det som en naturlig del af projektprocessen"

"Jeg kan kommunikere budskaber mere klart og tydeligt og holder bedre møder ved brug af faciliteringsværktøjer"

"​Viden om og indsigt i personprofiler gør det nemmere at favne teamets forskellighed og bruge det som en styrke"

"Jeg oplever mere effektiv nedbrydning og planlægning af projekter og bedre udnyttelse af teamets tid og ressourcer"