Konsulentopgave

AMBERCON FIK KORTLAGT POTENTIALET FOR AT OPTIMERE DERES PRODUKTIONSFLOW

Hvem er Ambercom?

Ambercon er en virksomhed som fremstiller high-end og unikke beton- og facadeelementer til byggeri.

Ambercon har en ambition om at forfine og forædle deres produkter, så materialerne bruges på nye og klogere måder, der giver mening og merværdi. 

Virksomheden har 170 ansatte og hovedkontor i Støvring, syd for Aalborg.​

Udfordringen

Grundet øget fokus på bæredygtigt byggeri samt nye retningslinjer for en bygnings klimapåvirkning (LCA), har Ambercon lanceret en ny produktserie kaldet ”TreeCrete”. TreeCrete er et hybridelement, hvor betonbagvæggen er erstattet af 100 % træ.

Den nye produktserie medfører et behov for at etablere en ny fabrik som udelukkende skal stå for fremstillingen af TreeCrete elementer.

Løsningen

I forbindelse med etableringen af den nye TreeCrete fabrik havde Ambercon brug for konsulentbistand til at sikre et godt produktionsflow og effektive processer.

Opgaven var at levere en dybdegående produktionsanalyse, herunder beskrivelse af værdistrømme (Value Stream Mapping) i den nye produktion baseret på det nuværende layout.

Beskrivelsen blev udformet i tæt samarbejde med Ambercon, under flere mindre workshops og omfattende: 

Kortlægning og sekventering af alle processer som indgår i den nye produktion​

Identifikation af værdiskabende og ikke værdiskabende processer

Identifikation og kvantificering af ”Lean spild”

Kvantificering af varelagres placering og størrelse

Definering af cyklustider og omstillingstider for de individuelle processer.​​

Analysens resultater og forslag til produktionsflow blev præsenteret for ledelsen og gav anledning til en række anbefalinger til besparelser og tekniske løsninger.

Udbyttet

​Ambercon fik identificeret hvilke processer, de bør have fokus på for at reducere den samlede fremstillingstid for et TreeCrete element. De processer som enten kunne elimineres eller reduceres markant gennem tekniske eller proceduremæssige tiltag blev estimeret til at udgøre 43,4 % af produktionstiden.

Ledelsen blev præsenteret for tidsstudierne og de fik en række udviklingsorienterede anbefalinger til, hvor og hvordan virksomheden kan optimere både de værdiskabende og ikke-værdiskabende processer.

​Value Stream Mappingen hjalp Ambercon til at sikre den ønskede produktionskapacitet på den nye fabrik herunder antallet af produktionsenheder samt den forventede bemanding. Der blev desuden givet flere anbefalinger omkring opbygning af produktionen således at denne er skalerbar.

Under præsentationen drøftede vi de forventede gevinster, der kan opnås hvis den nye fabrik opføres på baggrund af analysens fund.

Fokus var at sikre et godt produktionsflow uden flaskehalse samt en opbygning af produktionen således at fremtidig skalering og automatisering vil være muligt.