Frie - logo

Workshop

Frie tog deres veletablerende lederteam til next level

Hvem er Frie?

A-kassen Frie er en demokratisk styret forening for lønmodtagere og selvstændige med godt 38.000 medlemmer og ca. 130 medarbejdere. Frie har hovedkontor i Odense.

Fries ambition er at være en attraktiv arbejdsplads med fokus på, at medarbejderne både gør en forskel for medlemmerne og oplever at have et meningsfuldt arbejdsliv.

Udfordringen

Frie´s ledelse bestod af 10 chefer, hvoraf tre var relativt nytilkomne. Direktøren ønskede at integrere de tre endnu bedre i teamet og at udvikle det i forvejen veletablerede teamsamarbejde i retning af et High Performance Team.

Samtidig var det overordnede mål at arbejde med kreativitet og begejstring i chefteamet. 

Løsningen

For Frie var løsningen en heldags workshop tilrettelagt med fokus på at opbygge og fastholde tillid og at lære hinanden endnu bedre at kende gennem nogle uvante situationer. 

Det var desuden et formuleret mål for dagen at udvikle evnen til at holde hinanden ansvarlige som en teamkompetence.

Tillid og evnen til at holde hinanden ansvarlige udgør 2 af de 5 teamkompetencer i et High Performing Team.

Vi tilrettelagde og leverede workshoppen, så den bestod af to dele; først workshop og kompetenceudvikling og derefter en fire timers Team Challenge i naturens rum, leveret i samarbejde med Christian Troelsen fra Team-Action. Under Team Challenge arbejdede chefteamet med personligt mod at sætte egne grænser, samarbejde og at spille hinanden gode i diverse konkrete udfordringer.

I løbet af workshoppen arbejdede vi med deltagernes DISC profiler for at styrke deltagernes selvindsigt, kommunikation og samarbejde.

Udbyttet

Deltagerne fik den nærhed og connection, som kommer af en intens og krævende fælles oplevelse, som de efterfølgende har anvendt som reference i deres samarbejde.

 Chefteamet opnåede et nyt niveau af tillid til hinanden og forståelse for, hvordan de kan sparre med og udfordre hinanden på tværs i teamet.

Hver enkelt deltager fik en bedre forståelse af egen adfærd, præferencer, udfordringer og potentialer og stor indsigt i, hvordan de hver især påvirker andre.

Chefteamet udarbejdede i fællesskab et roadmap over de skridt på vejen til et High Performance Team, som de skulle tage de efterfølgende seks-ni måneder. Fokus var på at udvikle evnen til at skabe og bevare tillid og holde hinanden ansvarlige for de fælles mål.

Efter workshoppen fik teamet en fælles og observationsbaseret tilbagemelding fra Helene (Andersen Hartvig) og Christian (Team Action) med en række udviklingsorienterede anbefalinger.

​Hvad sagde deltagerne?

"Workshoppens ramme og indhold gjorde, at vi lærte mere om os selv og hinanden og fik synliggjort vores udfordringer"

"Helenes virksomhedstilpassede program var åbenlyst designet til os og gav en god og afvekslende dag med masser af energi og overraskende udfordringer"

"Den måde vi arbejdede med vores DISC profiler var helt ny for os og meget konkret. Det gav en virkelig god, konkret forståelse af hvordan profilerne påvirker vores kommunikation og samarbejde"