​Hvorfor skal I fokusere på psykologisk tryghed?

De bedste teams, har høj psykologisk tryghed. Helt forsimplet ved vi: Desto højere grad af psykologisk tryghed, desto bedre trivsel og desto bedre resultater. Derfor er psykologisk tryghed også ofte omtalt som ”den magiske ingrediens” eller det nødvendige fundament for at skabe succesfulde organisationer.

Vi møder af og til nogle, som sætter spørgsmålstegn ved, om psykologisk tryghed er relevant i deres organisation. Danske organisationer er i forvejen typisk kendetegnet ved forholdsvis flade hierarkier, lav magtdistance og en høj grad af lighed og tillid.

Men det centrale spørgsmål er ikke, om vi har psykologisk tryghed i organisationen og teamet, men snarere om vi har tilstrækkeligt af den til at løse de videnstunge og innovative opgaver, vi har som følge af den uforudsigelige og foranderlige verden organisationen opererer i.

Behovet for at opbygge tryghed afhænger af den kompleksitet, vi skal håndtere sammen, og dermed også graden af tværfagligt arbejde. Blandt de mange dokumenterede gevinster er:

Højere trivsel og lyst til at blive
Psykologisk tryghed bidrager til, at vi i højere grad møder hinanden med respekt uanset forskelligheder, hvilket påvirker den individuelles trivsel positivt.

​Høj psykologisk tryghed frigiver energi og øger arbejdsglæden, da vi ikke bruger mentale ressourcer på at håndtere indtryk og undgå fejl.

Bedre samarbejde
​I dag er opgaverne mere komplekse, hvilket medfører medarbejderne på alle niveauer bruger 50 % mere tid på at samarbejde, end de gjorde for 20 år siden (Edmondson, 2022). Det er derfor ikke nok at ansætte talentfulde individer, de skal også være i stand til at samarbejde.

​Samarbejde, samhørighed og udnyttelsen af forskellige kompetencer styrkes ved høj psykologisk tryghed.

​Høj psykologisk tryghed øger villigheden til at vidensdele, søge hjælp, stille spørgsmål, give og efterspørge feedback og sige sin mening.

Bedre resultater og dermed bedre bundlinje
Hvis vi forbedrer vores daglige præstationer, skal de gode resultater nok komme. Teams med høj psykologisk tryghed præsterer bedre end tilsvarende teams med lav psykologisk tryghed.

​Høj psykologisk tryghed får os til at føle os klogere, og vi bekymrer os mindre om at beskytte vores image, og dermed bidrager vi bedre.​

Højere grad af kreativitet og idegenerering
Med høj psykologisk tryghed bliver det muligt at dele små og store ideer og prøve dem af. Både i forhold til vores måde at arbejde på og i forhold til at udvikle vores produkter, ydelser og processer.

​​Når der er høj psykologisk tryghed er vi mere risikovillige og deler åbent vores ideer med hinanden også selvom de er anderledes. Vi bliver altså klogere, lærer og udvikler os og organisationen. 

Kort sagt: Hvis I ønsker, at jeres medarbejdere har indflydelse og er tilfredse, engagerede, motiverede, kreative, innovative, interesserede i at lære, vidensdele og samarbejde, så bør I prioritere at skabe en arbejdsplads og et miljø, præget af psykologisk tryghed.

​Vil I gerne vide mere om psykologisk tryghed? Så kontakt os i dag. I kan også få mere viden og inspiration til, hvad I konkret kan gøre med vores 3-timers workshop her!