Psykologisk tryghed er at turde sige sin mening og begå fejl

Falder det jer naturligt at sige ”Jeg har opdaget en fejl i projektplanen”. Eller tier I hellere af frygt for de andres reaktion?

Er det i jeres team trygt at dele ”Jeg har fået en ide til, hvordan vi kan optimere en af vores processer”. Eller holder I jeres mening og feedback for jer selv for ikke at blive opfattet negativt?

Et team med høj psykologisk tryghed er kendetegnet ved en kultur, hvor det er forventet, at alle deler idéer, spørgsmål, bekymringer og fejl i det daglige samarbejde om kerneopgaven. Og hvor det er trygt at udtrykke sig og være, den man er, uden bekymring for at blive latterliggjort, ydmyget eller opleve andre negative konsekvenser fra teamets medlemmer.

Bag begrebet ligger mere end 25 års forskning udført af den amerikanske professor Amy Edmondson. Du kan læse mere om historien bag her.

Psykologisk tryghed er vanskeligt at måle eller se med det blotte øje. Men den psykologiske tryghed er en vigtig grundsten i sunde og produktive organisationer. 

Jo tryggere vi føler os sammen med mennesker, der tænker anderledes end os, jo bedre kan vi lære af hinanden, og jo bedre kan vi trives, tage ansvar for hinanden og lykkes sammen.

Psykologisk tryghed er en dynamisk størrelse, som afhænger meget af, hvem vi løser opgaverne sammen med. 

Skiftende projektgrupper kan således have stor betydning for den enkeltes oplevelse af psykologisk tryghed i det daglige.​ 

Så hvis du fx deltager i tre forskellige møder på samme dag, kan du opleve forskellige grader af psykologisk tryghed til hvert møde.

Er der høj psykologisk tryghed i jeres team?

Vi bidrager alle til psykologisk tryghed på vores arbejdsplads gennem den daglige kommunikation og interaktion med hinanden. Derfor er det relevant, at vi spørger os selv og hinanden: 

Hvordan ser det ud med psykologiske tryghed i vores team? Hvordan oplever jeg det? Hvordan oplever mine kolleger det?

Tænk over og spørg hinanden:

Er I gode til at fremhæve og udnytte hinandens særlige talenter i teamet?

Er det let at bede andre om hjælp?

Er der rig mulighed for at drøfte svære situationer i teamet?

Er I gode til at tale om uenigheder eller problemer?

Byder I input og ideer velkommen og bygger videre på dem?

Deler I viden og information frit?

Udfordrer I status quo?

Svarer I hinanden ærligt, når I stiller spørgsmål?

Gør I hinanden opmærksomme på fejl?

Er I lydhør overfor de fejl, der påpeges eller de bekymringer, der deles?

Vi vil gerne hjælpe jer med at tage temperaturen på psykologisk tryghed i jeres team og give jer en konkret plan for, hvordan I fremadrettet kan styrke den psykologiske tryghed. Læs hvordan her.

​Vil I gerne vide mere om psykologisk tryghed? Så kontakt os i dag. I kan også få mere viden og inspiration til, hvad I konkret kan gøre med vores 3-timers workshop her!